Angst

Angst

Oplever du angst og ønsker at blive klogere på den?

Ønsker du at blive bedre til at håndtere angst?

 

Angsten kan vise sig i mange facetter:

– små urolige og usikre sansninger i dagligdagen
– negative tankemønstre
– sug i mellemgulvet
– punktering af energi, lyst og handlekraft
– total blokering af initiativ og handleevne

Ovenstående eksempler har de fleste mennesker oplevet og er ikke egentlig angst før det viser sig gentagende og vedholdende.

Angstformer – eksempler:

Social angst
Panikangst
Generel angst
Angst for at blive sindssyg

For mange mennesker fylder også “Angsten for angsten”;

– tænk nu hvis jeg bliver angst, når jeg i morgen skal besøge, skal ringe til etc.
Man tager forskud på angsten, bekymrer sig uden at vide om der egentlig vil være grund hertil.

Samtale og samtalegrupper

Jeg arbejder både med individuelle samtaler og med samtalegrupper, hvor du vil sidde sammen med andre, der oplever angst.
Det kan være frugtbart at gøre begge dele.
I de individuelle samtaler kan vi opøve redskaber til at håndtere angsten.

I gruppen udfordre du dig selv og dine reaktionsmønstre og i mit nærvær og med min støtte kan du træne dine redskaber og vi kan finde flere løsninger.

Se mere: