Praktisk erfaring:

Jeg har i mange år, arbejde med mennesker der har været udfordret psykisk og følelsesmæssigt .
I mit arbejdet i psykiatrien (hvor jeg var i 12,5 år) har jeg gode erfaringer med at kombineret samtale med mindfulness og kropsøvelser.

Der arbejdede jeg også med musikundervisning, bas, guitar og trommespil. Med undervisning og samvær i det musiske, var vores fælles fokus ind i det resursefyldte af mennesket. Tankemylder og andre besværligheder blev sekundære og det musiske med sang og spil, bragte nuets kraft frem i mennesket og hjalp til at afbalancere.

I disse år har jeg opstartet flere samtalegrupper med fokus på angst og haft den glæde at arbejde sammen med mennesker der havde mod til at italesætte hverdagens udfordringer med angst

Jeg har også selv gjort mig erfaringer med angst og paranoia. Jeg levede en del år i min ungdom med angst og indadvendthed. Det var ikke noget jeg fik italesat for nogen. Jeg gik bare og bøvlede med det i tavshed og skænkede det ikke en tanke at jeg måske kunne få hjælp.

Derfor er der også i mig, en trang til at hjælpe andre mennesker der er udfordret i livet.