Samtale og samtalegruppe

Samtale og samtalegrupper

Jeg arbejder både med individuelle samtaler og med samtalegrupper, hvor du vil sidde sammen med andre, der oplever angst.
Det kan være frugtbart at gøre begge dele.
I de individuelle samtaler kan vi opøve redskaber til at håndtere angsten.

I gruppen udfordre du dig selv og dine reaktionsmønstre og i mit nærvær og med min støtte kan du træne dine redskaber og vi kan finde flere løsninger.

Se afsnit “individuelle samtaler”

og “Samtalegrupper”  i menubjælken