Angst

Angst

Du kan lære at håndtere angst

 

Angst kan vise sig i mange facetter.
Den kan f.eks. opleves som;

– urolige og usikre sansninger i dagligdagen
– negative tankemønstre
– sug i mellemgulvet
– punktering af energi, lyst og handlekraft
– blokering af initiativ og handleevne
– og et væld af andre udtryk og begrænsninger

Ovenstående facetter af angst oplever alle mennesker,
men når det optræder gentagende, vedholdende
og med stor intensitet, så er det svært at leve livet fuldt ud.

Angstformer – de mest typiske:
Social angst
Panikangst
Generel angst
Angst for at blive sindssyg
Angsten for angsten

Angst er livsbegrænsende og der findes
metoder til at håndtere den.

Samtale og samtalegrupper
Jeg arbejder både med individuelle samtaler, hvor jeg hører om
dit liv og om i hvilke situationer angst dukker op i dig.

Og jeg arbejder med samtalegrupper, hvor du vil høre de andre fortælle
om hvordan de oplever angst og hvordan de forholder sig til den angst de oplever.
Det kan være frugtbart at gøre begge dele.
I de individuelle samtaler kan vi opøve redskaber til at håndtere angsten.

I gruppen udfordre du dig selv og dine reaktionsmønstre og i mit nærvær og
med min støtte kan du træne dine redskaber og vi kan finde flere løsninger.

Se mere: