Tantra-terapi/behandling

Hvad tilbyder jeg, når jeg skriver tantrabehandling?
For mig kan det ikke rigtig skilles ad fra kropsterapi.

Skal jeg alligevel komme med en korte forklaring, så er det, at tantradelen er kropsterapi hvori kønsberøring også kan forekomme, når der har relevans for behandlingens sigte. Det kan være at det handler om at genskabe kontakt til  sit køn, hvor denne kontakt er blevet forstyrret. Mennesker der dissociere efter overgreb har ofte adskilt sig fra deres sansninger i kroppen og især i Yoni. (yoni/lingam er sanskrit for vagina/penis)

Kropsterapi/Tantrabehandling/Healing
Det er kropsterapi, når vi arbejder med alt der har resonans i kroppen. Ofte er der oplevelser i ens livsforløb, som har gjort at man som menneske, har følt sig nødsaget til at skrue ned for sig selv, begrænse sit udtryk, da det ikke har været påskønnet, at man bare var som man er. Det sætter sine spor i vores væsen, der kan vare ved. Måske optræder det kun i nogle særlige relations sammenhænge.

Grænse- og sensitivitets træning
er en af de fokusområder, som jeg arbejder med. Det vil som oftest være når mennesker har fået overtrådt deres grænser og intimsfære. Her arbejder vi med at genskabe lydhørhed overfor, også de helt små subtile sansninger der dukker op i kroppen og psyken, og som fortæller at vi ikke er komfortable i situationen. Vi træner bevidstheden om sansningerne og kommunikationen af, hvad man ikke har lyst til og og måske om hvad man gerne vil i stedet.

At dissociere
Mennesker der har været udsat for overgreb/voldtægt eller selv har tilladt andre at være intime med sin krop, uden selv at have ejerskab i kontakten, har ofte, i nød, oparbejdet evnen til at dissociere. Hermed har man skabt sig en distance til sit køn og krop der har gjort at man bevæger sig fra at være tilstede i nuet i bevidstheden og sansningerne i kroppen, til ikke at være tilstede hvor bevidstheden og sjælen såsom forsvinder væk. Har man oplevet sådanne ting, så har man også gerne svært ved at hengive sig og mærke nydelse i sin krop og sjæl.

Jeg har i en samtale med Neel Fasting* i sommeren 2022 hørte jeg hende betegne det jeg laver, som mere over i det som Stanislav Grof har beskæftiget sig med i årtier. Hun beskriver nutidens vestige tantra genre som “new age” hvor tantra er taget helt ud at sin oprindelige intentioner og virke, hvor det har et spirituelt sigte.

 

* Neel Fasting er danmarks grand old woman i tantra. Hun har studeret, praktiseret Tantra i en menneskealder og underviser stadig på vækstcenteret i en alder noget over 80 år